افزونه جلالی را نصب کنید.

منوقندپارسی

28بهمن
هشدار درباره رها کردن زبان فارسی به امان خود!

هشدار درباره رها کردن زبان فارسی به امان خود!

محمدعلی آتش‌سودا که زبان فارسی را مهم‌ترین مولفه‌ هویت ایرانی می‌داند، معتقد است که در صورت ادامه‌ روند بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران به رفع موانع بالندگی تمدن ایرانی و رها کردن زبان فارسی به امان خود در میدان رقابت با زبان‌های دیگر، به تدریج شاهد زوال این زبان در بخشی از فلات ایران خواهیم بود.