افزونه جلالی را نصب کنید.

منطقه ویژه

28اردیبهشت
منطقه ویژه اقتصادی سرو، زمینه ساز توسعه منطقه است
نماینده مجلس:

منطقه ویژه اقتصادی سرو، زمینه ساز توسعه منطقه است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: می توان دروازه اروپا را برای ارتباط با کشورهای غرب آسیا باز کرد و یک مرکز تجاری در کشور و منطقه ایجاد کرد که این امر در گرو فعالیت منطقه ویژه اقتصادی سرو است.