تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

منطقه آزا ماکو

30مهر
افشاگری عضو هیات مدیره منطقه آزاد ماکو

افشاگری عضو هیات مدیره منطقه آزاد ماکو

یکی از اعضای هیات‌مدیره منطقه آزاد ماکو در سخنرانی افشاگرانه نسبت به آنچه بر این منطقه و نحوه مدیریت آن حاکم است، واکنش‌های تندی نشان داد.