افزونه جلالی را نصب کنید.

منتشرشد

15دی
کتاب «نسیم در اخبار» منتشرشد

کتاب «نسیم در اخبار» منتشرشد

کتاب «نسیم در اخبار، بی‌طرفی رسانه‌ها؛ از ادعا تا واقعیت» نوشته دکتر اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ‌ارتباطات و مطالعات رسانه و دکتر سمانه سلطانی‌پور مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه، از سوی انتشارات روز هشتم روانه پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها شد.