افزونه جلالی را نصب کنید.

منافق

10بهمن
هرچه ضربه خورده‌ایم، از منافقان بوده است

هرچه ضربه خورده‌ایم، از منافقان بوده است

امام جمعه شاهین دژ گفت: دشمن به دنبال ترویج عدم دینداری و تضعیف دین و بحث جهاد و حجاب در جامعه اسلامی است.