افزونه جلالی را نصب کنید.

مناطق جنگی جنوب کشور

02فروردین
بازدید کاروان راهیان نور ماکو از مناطق جنگی جنوب کشور
گزارش تصویری؛

بازدید کاروان راهیان نور ماکو از مناطق جنگی جنوب کشور

کاروان راهیان نور خانوادگی و برادران بسیجیان شهرستان ماکو از مناطق جنگی جنوب کشور بازدید کردند .