افزونه جلالی را نصب کنید.

ممکن

09بهمن
"اطلس سلولی"، درمان سکته مغزی و زوال عقل را ممکن می‌کند

"اطلس سلولی"، درمان سکته مغزی و زوال عقل را ممکن می‌کند

پژوهشگران آمریکایی، نوعی اطلس سلولی ابداع کرده‌اند که ممکن است بتواند به ارائه درمان مناسب برای سکته مغزی و زوال عقل کمک کند.