افزونه جلالی را نصب کنید.

ملکوت

26اردیبهشت
روح بلند استاد آیت‌الله فاطمی‌نیا به ملکوت اعلی پیوست

روح بلند استاد آیت‌الله فاطمی‌نیا به ملکوت اعلی پیوست

حضرت آیت‌الله سیدعبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق، مورخ اسلامی و از اساتید حوزه و دانشگاه بامداد دوشنبه به ملکوت اعلی پیوست.