افزونه جلالی را نصب کنید.

ملوان

07تیر
۹۰ با شکست سنگین برابر ملوان به سقوط نزدیک تر شد
در یک رقابت ورزشی؛

۹۰ با شکست سنگین برابر ملوان به سقوط نزدیک تر شد

در هفته سی و یکم لیگ دسته اول، ۹۰ مقابل ملوان گل باران و با شکست سنگین برابر ملوان به سقوط نزدیک تر شد.