تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

مفقوده

29دی
غیرت دینی حلقه مفقوده جوامع امروز/ آثار و تبعات بی‌غیرتی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی

غیرت دینی حلقه مفقوده جوامع امروز/ آثار و تبعات بی‌غیرتی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی

یکی از مهمترین عوامل درونی که باعث انحطاط فرهنگ یک جامعه می‌شود رواج بی‌غیرتی است. وقتی بی‌غیرتی در جامعه شیوع پیدا کرد آثار زیان‌باری در جهت فساد خانواده‌ها و جامعه خواهد داشت و جامعه اسلامی را به سمت ‌و سوی غیر اسلامی و حتی غیر دینی شدن و رفتن به سمت خوی حیوانی سوق می‌دهد.