افزونه جلالی را نصب کنید.

مفقودالاثر

24آبان
هنوز ۳۰۰ شهید مقابله با گروهک های ضدانقلاب مفقودالاثر هستند
فرمانده قرارگاه تاکتیکی تفحص شهدا در شمال غرب کشور:

هنوز ۳۰۰ شهید مقابله با گروهک های ضدانقلاب مفقودالاثر هستند

فرمانده قرارگاه تاکتیکی تفحص شهدا در شمال غرب کشور گفت: آسیب های ناشی از جنایت های گروهک های ضدانقلاب در غرب و شمال غرب کشور همچنان ادامه دارد و با توجه به آمارهای به دست آمده هنوز ۳۰۰ شهید مفقود الاثر انصار و مهاجر داریم که توسط این گروهک ها به شهادت رسیده اند.