افزونه جلالی را نصب کنید.

معیشت مرزنشینان

17آذر
معیشت مرزنشینان در گرو استفاده از کارت‌های پیله وری / سهمیه دلاری وارداتی آذربایجان‌غربی افزایش یابد
مرزنشینی فرصت یا تهدید؛

معیشت مرزنشینان در گرو استفاده از کارت‌های پیله وری / سهمیه دلاری وارداتی آذربایجان‌غربی افزایش یابد

مرزنشینان در نقاط مختلف کشور از جمله افرادی هستند که توانایی استفاده از کارت های پیله وری را دارند و معیشت این افراد در گرو استفاده مناسب از کارت‌های مرزنشینی است و سهمیه این کارت‌ها طی امسال در آذربایجان‌غربی ۱۲۰ میلیون دلار است که باید افزایش یابد.