افزونه جلالی را نصب کنید.

معنویت

15فروردین
رمضان، ماه جُرم سوزی/ تاثیر روزه و معنویت بر کاهش آسیب های اجتماعی

رمضان، ماه جُرم سوزی/ تاثیر روزه و معنویت بر کاهش آسیب های اجتماعی

با توجه باورهای مذهبی و اعتقادات مردم، وقتی جو معنوی بر جامعه حاکم می‌شود، افراد نیز تحت تاثیر این جو قرار گرفته و بیشتر از اعمال و رفتار خود مراقبت می کنند و همین امر در کاهش جرم در این ماه ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.