تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

معنای

21فروردین
این عروسی به معنای پایان خوش نیست

این عروسی به معنای پایان خوش نیست

ماجرا با سوگواری آغاز می‌شود و با مجلس عروسی ادامه پیدا می‌کند ولی اشتباه نکنیم، اتفاقا این عروسی به منزله پایانی خوش نیست.

20دی
حکمرانی به معنای جریان یافتن دولت در سایر نهادهای اجتماعی است

حکمرانی به معنای جریان یافتن دولت در سایر نهادهای اجتماعی است

عطاءالله رفیعی آتانی در کنفرانس سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با اشاره به موضوع استعاره‌های حکمرانی اظهارکرد:حکمرانی به معنی نحوه جریان یافتن حکومت و دولت در سایر نهادهای اجتماعی است.