افزونه جلالی را نصب کنید.

معلول ماکویی

25تیر
عیادت خادمین مسجد جمکران از معلول ذهنی و حرکتی در ماکو

عیادت خادمین مسجد جمکران از معلول ذهنی و حرکتی در ماکو

خادمین مسجد جمکران به همراه پرچم های متبرک حرم ائمه از معلول ذهنی حرکتی 30 ساله عیادت کردند .