افزونه جلالی را نصب کنید.

معاون وزیر راه

09فروردین
تکمیل پایانه رازی منجر به توسعه روابط تجاری میان ایران و ترکیه می‌شود
معاون وزیر راه؛

تکمیل پایانه رازی منجر به توسعه روابط تجاری میان ایران و ترکیه می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل راهداری کشور گفت: تکمیل پایانه رازی و جاده خوی-قطور باعث افزایش و توسعه روابط تجاری میان ایران و ترکیه خواهد شد.