تاریخ : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

#مجازی_سفر_کنیم

14فروردین
جاذبه های دیدنی ارومیه
#مجازی_سفر_کنیم

جاذبه های دیدنی ارومیه

در راستای ممنوعیت سفر به آذربایجان‌غربی به علت وضعیت قرمز؛ مرکز چند رسانه ای اروم نیوز مخاطبان را به صورت مجازی به دیدن مکان‌های دیدنی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی دعوت می‌کند.

13فروردین
جاذبه های دیدنی مهاباد
#مجازی_سفر_کنیم

جاذبه های دیدنی مهاباد

در راستای ممنوعیت سفر به آذربایجان‌غربی به علت وضعیت قرمز؛ مرکز چند رسانه ای اروم نیوز مخاطبان را به صورت مجازی به دیدن مکان‌های دیدنی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی دعوت می‌کند.

12فروردین
جاذبه های دیدنی میاندوآب
#مجازی_سفر_کنیم

جاذبه های دیدنی میاندوآب

در راستای ممنوعیت سفر به آذربایجان‌غربی به علت وضعیت قرمز؛ مرکز چند رسانه ای اروم نیوز مخاطبان را به صورت مجازی به دیدن مکان‌های دیدنی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی دعوت می‌کند.

10فروردین
جاذبه های دیدنی بوکان
#مجازی_سفر_کنیم

جاذبه های دیدنی بوکان

در راستای ممنوعیت سفر به آذربایجان‌غربی به علت وضعیت قرمز؛ مرکز چند رسانه ای اروم نیوز مخاطبان را به صورت مجازی به دیدن مکان‌های دیدنی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی دعوت می‌کند.

09فروردین
جاذبه های دیدنی اشنویه
#مجازی_سفر_کنیم

جاذبه های دیدنی اشنویه

در راستای ممنوعیت سفر به آذربایجان‌غربی به علت وضعیت قرمز؛ مرکز چند رسانه ای اروم نیوز مخاطبان را به صورت مجازی به دیدن مکان‌های دیدنی شهرستان‌های آذربایجان‌غربی دعوت می‌کند.