تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

فناوری کوانتومی

20دی
آیا ۲۰۲۲ سال کامپیوترهای کوانتومی خواهد بود؟

آیا ۲۰۲۲ سال کامپیوترهای کوانتومی خواهد بود؟

در حال حاضر تمام تلاش‌ها برای رسیدن به برتری کوانتومی متمرکز است. برتری کوانتومی نقطه‌ای است که یک کامپیوتر کوانتومی می‌تواند محاسباتی را تکمیل کند که انجام آن برای کامپیوترهای عادی در یک بازه زمانی معقول، غیرممکن است.