تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

فلسفه داستانِ داستان،کتاب،احمد شاکری،ادبیات،مهدی کاموس،علیرضا کمره‌ای،علی عباسی،محمدرضا سنگری

13اسفند
کتاب «فلسفه داستانِ داستان» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فلسفه داستانِ داستان» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «فلسفه داستانِ داستان» نقد و بررسی می‌شود