تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

فقر در نظام آموزشی

07آذر
بروز خشکسالی مالی در آموزش‌و‌پرورش/ مدارس دولتی دست به دامان مردم شدند!

بروز خشکسالی مالی در آموزش‌و‌پرورش/ مدارس دولتی دست به دامان مردم شدند!

واریز سرانه به حساب مدارس برای تامین هزینه‌های جاری در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده، به گونه‌ای که با توجه به کسری بودجه آموزش‌وپرورش، پرداخت سرانه مدارس صفر یا رقمی معادل همین «صفر» است!