تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱

فضل

02بهمن
مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه با طعم پلو انگلیسی

مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه با طعم پلو انگلیسی

در جوامع مختلف، نهادهای گوناگونی در جامعه‌پذیرکردن افراد، ایفای نقش می‌کنند. در ایران نیز نهاد روحانیت، مهم‌ترین نهادی است که در این راستا محور فعالیت است. نهاد مذهب و به‌تَبع آن، علما از گذشته‌های دور در ایران، نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کردند، تا‌جایی که به‌ اعتقاد عده زیادی، آنچه که انسجام جامعه را حفظ می‌کند، روحانیت (اسلام) است.