تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

فسندوز

14آذر
اشتغال‌زایی و ارزآوری ارمغان صنعت پرورش آرتمیا برای کشور /پرورش بیش از ۱۰ تن آرتمیا در مجتمع دشت فسندوز
مجتمع دشت فسندوز، گنجی گرانب‌ها برای تحول اقتصادی در منطقه؛

اشتغال‌زایی و ارزآوری ارمغان صنعت پرورش آرتمیا برای کشور /پرورش بیش از ۱۰ تن آرتمیا در مجتمع دشت فسندوز

مجتمع پرورش آرتمیا دردشت فسندوز با قابلیات پرورش بیش از ۱۰ تن آرتمیا،علاوه بر ایجاد اشتغال، در رونق اقتصادی منطقه نیز تاثیر گذار خواهد بود و انتظار می‌رود نگاه تخصصی به این امر نیز وجود داشته باشد تا این نعمت الهی و ارزشمند موجب رشد اقتصادی و ارزآوری در منطقه شود.