تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

فرهنگ خوی

22آذر
استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد گام مهمی در مسیر توسعه فرهنگی شهر خوی خواهد بود
عضو شورای شهر خوی:

استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد گام مهمی در مسیر توسعه فرهنگی شهر خوی خواهد بود

پیری گفت: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد گام مهمی در مسیر توسعه فرهنگی شهر خوی خواهد بود.