تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

26دی
تسلیم انگلیسی شویم؟!

تسلیم انگلیسی شویم؟!

سیدمصطفی عاصی درخصوص واژه‌گزینی‌های علمی و واژه‌گزینی‌های مردمی توضیح می‌دهد و در عین حال می‌گوید چه خوب است که فرهنگستان از این ذوق جمعی و طبیعی مردم و اهل زبان بهره بگیرد.