تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

فرصت ها

18بهمن
ریسک پذیری معتمدیان؛ فرصتی کم نظیر برای توسعه آذربایجان غربی
یادداشت؛

ریسک پذیری معتمدیان؛ فرصتی کم نظیر برای توسعه آذربایجان غربی

فرصتی کم نظیر برای پیشرفت آذربایجان غربی، در پس ریسک پذیری معتمدیان در چیدمان گزینه های مسئولان آذربایجان غربی پدید آمده است.