تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

فرزندشان

29دی
مادرانی که بعد از شنیدن خبر شهادت فرزندشان، شیرینی پخش کردند!

مادرانی که بعد از شنیدن خبر شهادت فرزندشان، شیرینی پخش کردند!

برایشان سخت بود که جگرگوشه‌هایشان را راهی جبهه کنند. جبهه‌ای که می‌دانستند از زمین و آسمانش آتش می‌بارد، اما این مادران از حضرت ام البنین (س) که در بین زمینی‌ها و آسمانی‌ها به بانوی ادب شهرت یافته، ادب در محضر ولی زمان را یاد گرفته بودند و برای رضای خدا راضی می‌شدند و نمی‌گذاشتند ولیِ زمان تنها بماند. این مادران، دلبندشان را از زیر قرآن رد می‌کردند و با ریختن کاسه‌ آبی پشت سرشان چشم به راه می‌دوختند تا عزیزشان را باری دیگر ببیند. گاهی دلشان می‌لرزید که مبادا این آخرین دیدار باشد، اما پای رفتن را از فرزندشان نمی‌گرفتند.