تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

فردوسی

09خرداد
روایت «قرار» به شاهنامه رسید

روایت «قرار» به شاهنامه رسید

سی و پنجمین جلسه انجمن ادبی «قرار» در ارومیه، با موضوع بررسی شاهنامه فردوسی برگزار شد.