تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

فجر 43،پهلوی به روایت پهلوی،تاریخ معاصر،تاریخ پهلوی،پهلوی،محمدرضا پهلوی

11بهمن
پهلوی به روایت پهلوی| توهمات شاهانه: مردم عاشق من هستند

پهلوی به روایت پهلوی| توهمات شاهانه: مردم عاشق من هستند

اسدالله عَلَم به دلیل ملاقات‌های روزانه با شاه و سروسامان دادن به امور خصوصی وی، نسبت به رفتارها، خلقیات و عادات محمدرضا پهلوی اطلاعات خوبی را در یادداشت‌های خود به دست می‌دهد.