تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

فجر 43،اشرف پهلوی،حکومت پهلوی،پهلوی به روایت پهلوی،فساد جنسی،محمدرضا پهلوی

10بهمن
پهلوی به روایت پهلوی| فهرست بلندبالای افرادی که با خواهر شاه رابطه نامشروع داشتند

پهلوی به روایت پهلوی| فهرست بلندبالای افرادی که با خواهر شاه رابطه نامشروع داشتند

بررسی شخصیت اشرف از این نظر واجد اهمیت است که او در دوران سلطنت محمدرضا چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نقش بسیار مهم و اساسی داشت. قدرت اشرف در حدی بود که محمدرضا در مقابلش نمی‌توانست عرض‌اندام کند. محمدرضا شخصیت این خواهر را مکمل شخصیت خود احساس می‌کرد و در مقابل او ضعف روحی داشت.