تاریخ : جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱

غیر

13اسفند
جدیدترین مصوبات شورای پروانه ساخت غیر سینمایی

جدیدترین مصوبات شورای پروانه ساخت غیر سینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان داستانی بلند و یک عنوان داستانی کوتاه موافقت کرد.