تاریخ : یکشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۴۰۱

غیراسلامی

14بهمن
چرایی تعریف و تمجید دبیر اول حزب توده از امام خمینی (ره)/ مرزبندی امام با احزاب غیراسلامی

چرایی تعریف و تمجید دبیر اول حزب توده از امام خمینی (ره)/ مرزبندی امام با احزاب غیراسلامی

نظام دوقطبی حاکم بر ساختار بین‌المللی در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کشورهای جهان سوم را میان سردمداران دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرده است، آنها آرایش ژئوپلتیکی خاصی برای جهان ترسیم کرده بودند که در آن پازل، کشورها فقط در چهارچوب استراتژی و منافع تعریف شده یکی از دو ابرقدرت در برابر ابرقدرت دیگر معنا و هویت پیدا می‌کردند.