تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

غار

03مهر
بیرون کشیدن قطعات خودرو ۵۰ ساله از درون عمیق ترین غار ایران
در روز غار پاک صورت گرفت؛

بیرون کشیدن قطعات خودرو ۵۰ ساله از درون عمیق ترین غار ایران

رئیس انجمن غار نوردان ایران گفت: بدنه خودروی فلکس واگن افتاده در غار قلایچی بوکان توسط غار نوردان ایرانی و بوکانی بعد از 50 سال تکه تکه و از عمق ۱۶۰ متری به بالای غار انتقال داده شد.