تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

عید 96

22اسفند
امسال به فرزندانمان رحم کنیم

امسال به فرزندانمان رحم کنیم

پوستر اختصاصی اروم نیوز با عنوان «چهارشنبه سوزی» با مضمون توجه بیشتر به ایمنی در شب چهارشنبه آخر سال پیش روی شماست.