تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

عناصر

19دی
راه حل برون رفت از مشکلات اعتقاد به تحول و عناصر تحول آفرین است

راه حل برون رفت از مشکلات اعتقاد به تحول و عناصر تحول آفرین است

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: راه حل برون رفت از مشکلات اعتقاد به تحول و عناصر تحول آفرین است.