تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

علی نژاد

17بهمن
الگوی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی، دولت های مرتجع را به چالش کشیده است

الگوی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی، دولت های مرتجع را به چالش کشیده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: الگوی مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی، دولت های مرتجع را به چالش کشیده است.

04مرداد
فعالیت آتش به اختیار موسسات فرهنگی تلنگری برای مسئولین به خواب رفته است

فعالیت آتش به اختیار موسسات فرهنگی تلنگری برای مسئولین به خواب رفته است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: مسئولین فرهنگی از موسساتی که در این برهه از زمان احساس نیاز کرده و در خصوص مسائل فرهنگی فعالیت می کنند، تقدیر نمایند.

20فروردین
رشته های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها ایجاد شود / مشکل ما اقتصاددانان بی اطلاع از اسلام است

رشته های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها ایجاد شود / مشکل ما اقتصاددانان بی اطلاع از اسلام است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه گفت: این که برخی اقتصادخواندگان غرب زده بگویند علما حق اظهار نظر در اقتصاد را ندارند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید در مقبال چنین اهانت هایی سکوت کرد.