تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

علیزاده امامزاده

20شهریور
همت قابل تقدیر رئیس شورای شهر ارومیه برای ترخیص دختر ورزشکار از بیمارستان

همت قابل تقدیر رئیس شورای شهر ارومیه برای ترخیص دختر ورزشکار از بیمارستان

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در اقدامی خیرخواهانه برای ترخیص دختر ورزشکار دارای مشکل مالی از بیمارستان دست به جیب شد.