تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱

عطاپور

18اسفند
احیای دریاچه کجا و حقوق شهروندی کجا؟!

احیای دریاچه کجا و حقوق شهروندی کجا؟!

احیای دریاچه ارومیه و حقوق شهروندی 2 وزنه ناهمگن در دست کارگزاران دولت تدبیر و امید آذربایجانغربی است که این روزها مشغول آن هستند.