تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

عضو صنعت و معدن

09اردیبهشت
استفاده از کودکان کار در کارگاه های فرش بافی مهم ترین معضل صنعت فرش است

استفاده از کودکان کار در کارگاه های فرش بافی مهم ترین معضل صنعت فرش است

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عمده ترین مشکل در فرش دست بافت استفاده کودکان در کارگاه های غیر استاندارد است.