تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱

عزت شاهی

29بهمن
روایت یک مبارز انقلابی از شکنجه های طاقت فرسا توسط ساواک تا نجات معجزه آسا از چوبه دار/ عزت شاهی: ماموران رژیم نام مرا در لیست کشته شده ها قرار داده بودند

روایت یک مبارز انقلابی از شکنجه های طاقت فرسا توسط ساواک تا نجات معجزه آسا از چوبه دار/ عزت شاهی: ماموران رژیم نام مرا در لیست کشته شده ها قرار داده بودند

عزت‌شاهی گفت: رژیم شاه برای نشان دادن اینکه جو جامعه آرام است یک رفراندونم نمایشی به راه انداخت تا بگوید مردم طالب این رژیم هستند.