تاریخ : دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱

عدالتخواهی

20اسفند
۱۰ سال مستندسازی به سبک «ثریا»/ رسانه بدون عدالت‌خواهی رسانه نیست

۱۰ سال مستندسازی به سبک «ثریا»/ رسانه بدون عدالت‌خواهی رسانه نیست

۱۰ سال مستندسازی به سبک «ثریا»/ رسانه بدون عدالت‌خواهی رسانه نیست

09مهر
امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد است

امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد است

مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با فساد است.