تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

عبدلی

28تیر
تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیرگذار درافزایش دمای محیط است

تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیرگذار درافزایش دمای محیط است

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: تغییراقلیم یکی از مسائل اساسی تاثیر گذار در افزایش دمای محیط بوده و طبیعتا ازعوامل پدید آورنده آن می توان به استفاده از انرژی های فسیلی و تخریب جنگلها و مراتع اشاره کرد.