تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

عبدالقادر سهرابی

20اردیبهشت
متضرر اصلی لغو برجام آمریکا است

متضرر اصلی لغو برجام آمریکا است

امام جمعه مهاباد گفت: ضررلغو برجام فقط برای ایران نیست بلکه آمریکا و کشور های دوست آمریکا نیزاز این موضوع ضرر خواهند کرد.