تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

ظلم فساد

09مهر
امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد است

امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با ظلم و فساد است

مسئول نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه صنعتی ارومیه گفت: امروز وظیفه اصلی ما عدالتخواهی و مبارزه با فساد است.