تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

طوفان شن

21آبان
آژیر قرمز بیابان های نمکی اطراف دریاچه ارومیه

آژیر قرمز بیابان های نمکی اطراف دریاچه ارومیه

بعد از قطع امید از احیای دریاچه ارومیه اینک زمان بیابان زدایی و مقابله با ریز گردها و طوفان های شنی رسیده که جان چندین میلیون نفر را تهدید می کند.