تاریخ : سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱

طهمورث

19اسفند
سیاوش طهمورث: یک زمانی مداح بودم

سیاوش طهمورث: یک زمانی مداح بودم

سیاوش طهمورث در گفتگویی از زندگی و کارهای هنرش گفت و در بخشی از آن یادآور شد که یک زمانی مداح بودم .