تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

طلای سرخ در شهر دیزج دیز خوی

24آبان
کشت طلای سرخ در شهر دیزج دیز خوی

کشت طلای سرخ در شهر دیزج دیز خوی

محصول اولین کشت زعفران در شهر دیزج دیز خوی برداشت شد.