تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

ضرر

08اردیبهشت
عشایرآذربایجان غربی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند

عشایرآذربایجان غربی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند

مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت: عشایرآذربایجان غربی به دلیل خشکسالی بیش از 500 میلیارد ریال متضرر شدند.