تاریخ : دوشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۴۰۱

صیدغیرمجاز

05اسفند
رودخانه ارس نیازمند عزم ملی برای مقابله با صید غیرمجاز
ارس در حال گریه کردن؛

رودخانه ارس نیازمند عزم ملی برای مقابله با صید غیرمجاز

ماهی گیری یکی از عمده مشاغل مردم پلدشت بود که امروزه با صیدهای غیرمجاز معیشت خانواده‌های صیادان را تحت می‌کند.