تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱

صنعت قالی

17آذر
خوی، شهر ملی قالی ماهی می‌شود
در راستای جهانی شدن؛

خوی، شهر ملی قالی ماهی می‌شود

مدیرکل دفترآموزش، توسعه و ترویج صنایع دستی وزرات میراث فرهنگی گردشگر و صنایع دستی گفت: خوی به عنوان شهر ملی قالی ماهی در تاریخ ثبت می‌شود.