تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ مرداد , ۱۴۰۱

صندوق فرهنگیان

24مهر
پوستر / تخلفات جدید در صندوق ذخیره فرهنگیان

پوستر / تخلفات جدید در صندوق ذخیره فرهنگیان

جا‌بجایی پول در بخش‌ها و شرکت‌های مختلف صندوق فرهنگیان انجام شده، اما میزان تخلفات کمتر از 12 هزار میلیارد تومان است. در یکی از موارد در پرونده تفحص از صندوق فرهنگیان، برای مثال با وثیقه 25 میلیارد تومانی، وام 250 میلیاردی دریافت شده است.